หน้าแรก / นิสิต
ศูนย์บริการมัลติมีเดีย
 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการศูนย์บริการมัลติมีเดียเพื่อให้บริการในงานการเรียนการสอน และการวิจัยโดยจะจัดให้มีการบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้อย่างครอบคลุม ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสะดวกของผู้ใช้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ http://operation.cpc.ku.ac.th/index.php

บริการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์
 • ให้บริการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำแบบเลเซอร์
 • ให้บริการพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์สี
 • ให้บริการพิมพ์งานที่มีขนาดใหญ่ (A1) ด้วยเครื่องพิมพ์สี
บริการถ่ายภาพและทำสำเนา
 • บริการถ่ายภาพ (ในสถานที่) ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล
 • บริการเขียนและทำสำเนาแผ่นวีซีดีหรือแผ่นซีดี (ที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้บริการ)
บริการแปลงข้อมูล
 • แปลงภาพบนแผ่นสไลด์หรือภาพถ่ายเป็นไฟล์ข้อมูลแบบดิจิตอล (JPG)
 • แปลงภาพจากวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลเป็นไฟล์ข้อมูลภาพแบบดิจิตอล (MPEG, AVI)
 • แปลงข้อมูลเสียง (ในแผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง) เป็นไฟล์ข้อมูลเสียงแบบดิจิตอล (WAV, MP3)
 • แปลงไฟล์ข้อความเป็นไฟล์แบบ PDF
บริการอุปกรณ์ดิจิตอลมัลติมีเดีย
 • บริการอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง (Compact Flash, Smart Media, Multimedia Card, Memory Stick) และอ่านข้อมูลจากและเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำสำรองของอุปกรณ์ดิจิตอลมัลติมีเดีย เช่น digital camera, digital music player
 • บริการฟล้อบปีดิสค์ไดรฟ์สำหรับดิสค์ความจุ 1.44 เมกะไบต์ ที่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
 • บริการฮาร์ดดิสค์ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 10 กิกะไบท์ ที่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
 • บริการ USB Hub
 • บริการอุปกรณ์ต่อเชื่อม Firewire แบบ PCMCIA และแบบการ์ด
 • บริการตัวแปลงสัญญาณ USB-PS/2, USB-Parellel, USB-Serial, USB-SCSI-2, USB-Infrared
 • บริการสายสัญญาณ USB Extension Cable และ Firewire Cable
บริการ VDO server
 • จัดเก็บไฟล์ภาพวิดีโอด้านการเรียนการสอน (ที่แปลงเป็นดิจิตอลแล้ว) ลง VDO server
 • จัดทำดัชนี และ link ไปยังไฟล์

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University