หน้าแรก / นิสิต
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
 

KU Helpdesk ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายนนทรีเน็ต สำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ติดต่อ
 
หมายเลขโทรศัพท์
0-2562-0951-7 ต่อ 2543
อีเมล
help@ku.ac.th
โฮมเพจ
http://helpdesk.ku.ac.th
สอบถามด้วยตนเองที่
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการ
เวลาทำการ
08.30 - 16.30 น.
   

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University