หน้าแรก / นิสิต
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
 

แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มด พิพิธภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติชีววิทยาประมงสวนกล้วยไม้ระพี
สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ยังมีท่องเที่ยวในแต่ละวิทยาเขตที่น่าสนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปด้วย

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University