หน้าแรก / นิสิต
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
 

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เน้นความร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย โดยจัดให้มีหอพักนิสิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ รถโดยสารสวัสดิการภายในวิทยาเขต สหกรณ์ร้านค้า ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่าน้ำ สนามกีฬา สถานพยาบาล ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ โรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย บริการห้องประชุม ห้องพักและอาคารจอดรถ ในทุกวิทยาเขต

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University