หน้าแรก / นิสิต
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
 

การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร

 

โรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการรักษาสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ บริการวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์เลี้ยง ทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก ให้การรักษาทางอายุกรรมศัลยกรรม สูติกรรม รังสีกรรม โรคเฉพาะทาง และชันสูตรโรคสัตว์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาคลินิกปฏิบัติของนิสิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University