หน้าแรก / นิสิต
การให้บริการด้านอาหาร
 

การให้บริการด้านอาหาร

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสถาบันเฉพาะทางในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดการให้คำปรึกษาด้านอาหารมีการจัดการร้านที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University