หน้าแรก / นิสิต
สถานีวิทยุ มก.
 

สถานีวิทยุ มก.

วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ข่าวและสาระความรู้ต่าง ๆ สู่การเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม "ไทยคม 3" ในระบบ AM Stereo พร้อมกันทั่วประเทศ 4 สถานีใน 4 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งสามารถรับฟังผ่านอินเตอร์เน็ต http://radio.ku.ac.th และวิทยุชุมชนบางเขน FM 101.25 MHz

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University