หน้าแรก / นิสิต
หอจดหมายเหตุ
 

หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นมีเอกสารและบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมหาศาล หลักฐานขั้นต้นที่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ด้านการเกษตรของประเทศ พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University