หน้าแรก / นิสิต
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
 

แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา

 

ศูนย์พัฒนาและอบรมด้านภาษาต่างประเทศกว่า 6 ภาษาเพิ่มความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจงานอาชีพและการศึกษาให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University