หน้าแรก / นิสิต
Kasetsart IT Square (KITS)
 

Kasetsart IT Square (KITS)

ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์บนพื้นที่กว่า 562 ตารางเมตรบรรยากาศโปร่งสบายด้วยสีเขียวและต้นไม้ ภายในแบ่งเป็นโถงที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนกว่า 170 เครื่อง ห้องฝึกอบรมเสริมทักษะสำหรับนิสิตพร้อมคอมพิวเตอร์ ห้องสนทนากลุ่มย่อย ทุกตารางนิ้วภายในอาคารครอบคลุมด้วยเครือข่ายไร้สาย ภายนอกอาคารเป็นพื้นที่ Wireless Hot spot สะดวกและรวดเร็วกับระบบจองใช้เครื่องอินเตอร์เน็ตและบริการพิมพ์ตัดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติแบบ e-Wallet

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University