หน้าแรก / นิสิต
ห้องสมุดที่ทันสมัย
 

แหล่งความรู้ครบวงจร
 

ห้องสมุดที่ทันสมัย

อาคารเรียนรู้ของสำนักหอสมุด เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและพระราชทานนามอาคารว่า  "อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ" หมายถึง อาคารที่รุ่งเรืองด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ ในการดำเนินงาน จัดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศธรรมชาติตกแต่งด้วยสีสันของใบไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้และพืชผักเพื่อถึงความเป็นเกษตร สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และวิทยานิพนธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ตลอด 24ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร มุมพักผ่อนดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ และที่นั่งอ่านหนังสือแบบสบายๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ควบคู่กับการบริการเรียนรู้เชิงหรรษา(Edutainment)
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University