หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
 ชีวประวัตินายสืบ นาคะเสถียร

--------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

โครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 (ภายในอาคาร)  

เวลา 09.00 – 10.00 น.   - นายกสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ กล่าวรายงาน

 -  ประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ “เส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ” ครั้งที่ 19 
    ชมวีดิทัศน์อัตชีวประวัติ คุณสืบ นาคะเสถียร

 -  ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาด ภาพถ่าย  และกลอนสุภาพ

เวลา 10.00 – 12.00 น.   - การเสวนาหัวข้อ ประเทศไทยยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

   “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม”

วิทยากร : นายคณิต ธนูธรรมเจริญ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้       
ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ผู้แทนกรมประมง
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
คณะวนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ดำเนินการเสวนา

เวลา 12.00 – 13.00 น.    - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.00 น.    - โต้วาทีญัตติ “ปลูกป่าไว้ใช้ดีกว่าปลูกไว้ให้บวช” 
                                         ระหว่างนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์  และนิสิตคณะสังคมศาสตร์

เวลา 16.00 – 22.00 น.    - การแสดงคอนเสิร์ต รวมพลคนคิดถึง “สืบ”
 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555  (บริเวณด้านตรงข้ามอาคารศูนย์เรียนรวม 2)

เวลา 06.00 - 07.00 น.     - ลงทะเบียน

เวลา 07.00 – 09.00 น.    - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 23 รูป                         

                                      - ประธานกล่าวประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณงามความดี

    และร่วมวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานต่าง ๆ

    ณ หน้ารูปปั้นคุณสืบ นาคะเสถียร

  - รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องรับรอง ชั้นล่างอาคาร ภายในอาคาร

เวลา 09.00 – 10.00 น.    - บรรยายพิเศษการอนุรักษ์ป่าไม้ โดย ผู้บริหารระดับสูง 
                                         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 10.00 – 12.00 น    - การแข่งขันวงดนตรีชาวตึกชาวหอ สโมสร ชมรมฯ และมอบรางวัลการแข่งขัน

เวลา 12.00 – 14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมบนเวที

 ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 27 สิงหาคม 2555

 


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University