English 
     หน้าแรก > สื่อมวลชน
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

สื่อมวลชน
 
> ประชาสัมพันธ์ มก.
> ปฏิทินกิจกรรม มก.
> ข่าวงานวิจัย มก.
> รายการ KU online
 
 
แหล่งติดต่อข่าวสารของมหาวิทยาลัย
 
งานประชาสัมพันธ์ มก.
 
นางจุไร เกิดควน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทร. 02-942-8181-3 ภายใน 4111-6
email : psdjrk@ku.ac.th
   
นายธวัชชัย ศรีคาวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-942-8181-3 ภายใน 4111-6
email : psdtcs@ku.ac.th
   
   

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 20, 2009