English 
     หน้าแรก > นิสิต > บริการเว็บเพจกลุ่มกิจกรรม
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

บริการเว็บเพจกลุ่มกิจกรรมบริการพื้นที่โฮมเพจของกลุ่มกิจกรรม และชมรมต่าง ๆ ของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีบัญชีผู้ใช้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นนทรี มุ่งเน้นให้เว็บเพจเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิต ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในชมรมเอง หรือนิสิตภายนอกชมรม ในแต่ละชมรมจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลและมี E-mail เฉพาะสำหรับกลุ่มกิจกรรม

การขอใช้บริการ
 
รายละเอียดการขอใช้บริการ ที่ http://www.nisit.ku.ac.th
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009