English 
     หน้าแรก > นิสิต > ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

บริการสอบถามปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
 
KU Helpdesk ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายนนทรีเน็ต สำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ
 
หมายเลขโทรศัพท์
0-2562-0951-7 ต่อ 2543
อีเมล
help@ku.ac.th
โฮมเพจ
http://helpdesk.ku.ac.th
สอบถามด้วยตนเองที่
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการ
เวลาทำการ
08.30 - 16.30 น.
   
   
   
   
   
   
   
   

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009