...ศิลปวัฒนธรรมไทย

ศิลปวัฒนธรรม

017.jpg (27304 bytes)

 

 

 

016.jpg (25379 bytes)

 

 

019.jpg (13637 bytes)

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ในโอกาสเปิดตัว Web Site “บ้านภาษาไทย” ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งที่ดูจะขาดเสียไม่ได้ก็คงเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย (คือคอลัมน์นี้นั่นเอง) เพราะวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเช่นกัน เนื่องจากภาษาไทยเป้นสิ่งที่แสดงความเป็นไทย

ในคอลัมน์นี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ภาษา ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติชาวบ้าน การละเล่นของไทย ตลอดจนทางด้านอาหารการกิน

ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าคอลัมน์นี้ไม่ได้มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกเครียดได้ ก็แหม นี่ไม่ใช่หนังสือเรียนนี่คะ ขืนเขียนแบบวิชาการเกินไปเดี๋ยวคุณผู้อ่านจะคิดว่าได้มาเรียนวิชาวัฒนธรรมไทยอีกวิชาหนึ่ง

มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นดิฉันจะขอนำเสนอ ความหมายของวัฒนธรรมก่อนนะคะ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางและแบบฉบับในการดำเนินชีวิตที่ได้ปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิดต่างๆ ที่คนได้กระทำ สร้าง ถ่ายทอด สะสม และรักษาไว้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง อะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ย่อมเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมอาจจะเป็นรูปของความรู้ การปฏิบัติ สิ่งของหรือวัตถุอันเกิดจากคิดและการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะหรืองานศิลปกรรม โดยรวมไปถึงการนับถือศาสนาและความเชื่อโชคลางต่างๆ กัน

บรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นเล่าของเราได้สร้างสมมรดกทางวัฒนธรรมอันไม่อาจประเมินค่าให้แก่เรา บรรพชนเหล่านั้นสร้างวัฒนธรรมอันไม่อาจประเมินค่าให้แก่เรา บรรพชนเหล่านั้นสร้างวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เรื่องปัจจัยสี่ ปลูกข้าวหุงกิน ทำปลาร้า ทำกะปิ วิธีการตำน้ำพริก รู้จักนำสมุนไพรมารักษาโรค รู้จักสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นต้น

นอกจากนี้แล้วยังมีวัฒนธรรมไทยอีกมากมายที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เพราะบางคนอาจจะไม่ใส่ใจมองผ่านเลยไปเห็นว่าเป็นเรื่องเชยและน่าเบื่อ บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้ว แต่ทั้งที่จริงสิ่งที่รู้นั้นจจะเป็นความรู้ที่ผิวเผินเท่านั้น ดังนั้นคอลัมน์นี้จะนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้คุณผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

และสำหรับในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยและเกร็ดความรู้เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับขนมไทยที่มักใช้ในงานมงคลว่ามีความหมายอย่างไร ใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามในครั้งต่อไปนะคะ

 

thin_bar2.gif (3727 bytes)

กลุ่มบ้านภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งจดหมายถึงเรา

กลับไปหน้าแรก บ้านภาษาไทย