ปี พ.ศ. 2552 นับเป็นปีที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนอกจากมหาวิทยาลัยจะเดินหน้าก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแล้ว ผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้ปรากฏชัดเจนได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในหลากหลายรางวัล เช่นเดียวกันกับนิสิตที่นอกจากจะมีความสามารถโดดเด่นด้านวิชาการแล้ว ยังสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศด้วยการคว้าเหรียญรางวัลจากกการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติด้วย
 
มหาวิทยาลัยขอประมวลสรุปผลงานรางวัลต่างๆ ที่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตได้รับตลอดปี 2552 รวมถึงผลงานเด่นที่มีผลกระทบสูงต่อประชาชนและสังคม ให้ทราบดังนี้
 
2. รางวัลอาจารย์-บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 3. รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี 2552 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
4. รางวัลจากความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพ 5. ผลงานที่มีผลกระทบสูง ต่อประชาชนและสังคม 6. รางวัลนิสิตที่มีผลงานทางวิชาการชนะเลิศระดับโลก/นานาชาติ
7. รางวัลนิสิตดีเด่นด้านกีฬา  
 


   
ข้อมูลโดย : สำนักงานอธิการบดี.
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ,14 ธันวาคมน 2552