Home
  ข่าวและกิจกรรม
  ข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
   
มก. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   
   
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพิเศษ
   
 
     
   
ศูนย์เทคโนโลยีระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
e-Teacher ระยะที่ 2
วิศวฯ ม.เกษตร ผลิตเครื่องฉายภาพไฮเทค ให้ความรู้สึกสัมผัสจริง
มก. ศึกษาตัวอ่อน หอยมุกน้ำจืด มุ่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ระบบประเมินการเรียนการสอน
งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44
นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าลำดับที่ 2 MOS Olympic 2005
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.- กทม.
พิธีเปิดศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิต มก. คว้ารางวัลวางแผนการตลาดน้ำผลไม้มาลี
งานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬา มก.
มก. ตั้งสถาบันขงจื้อ
พิธีเบิกพระเนตรพระพุทธชินสีห์จำลอง
เยาวชนไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ที่โปแลนด์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ทดสอบระบบ Disaster Recovery (DR)
ลงนามข้อตกลงการบริการรถพลังงานไฟฟ้าภายใน มก.
ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาธรรมของ หลวงปู่พุทธอิสระ
มก. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย
โขนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
ลงนามระหว่าง มก. กับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Bangkok International ICT Expo 2005
พิธีปลูกพรรณไม้หายาก และติดป้ายชื่อพรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย
โครงการหลวง 36
ม.เกษตรฯ เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง จัดประกันอุบัติเหตุเจ้าตูบ-เหมียว
โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนิสิต มก.
KU-FIRST
พิธีประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากร มก.
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะเลิศ โครงการกรุงไทย ยุววาณิช
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
Kasetsart IT Square
เชิญชมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มก. มอบปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 สาขา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปี 2548
บันทึกข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ
โครงการบัณฑิตยุคใหม่