คู่มือท่องเที่ยว ของดี เขตบางเขน

เขตบางเขน เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น อยู่บริเวณสี่แยกบางเขน ต่อมาปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายมาอยู่ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตบางเขนทุกวันนี้

พื้นที่ปกครองแบ่งออกเป็น 2 แขวงคือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตสายไหม ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตคลองสามวา ทิศใต้ติดต่อกับเขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตจตุจักร และเขตหลักสี่ เขตบางเขนเป็นเขตชั้นนอก มีประชากรทั้งหมด 170,904 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย
เขตบางเขนมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านการคมนาคมด้วยถนนสายหลัก 6 สาย รวมทั้งซอยหลัก และคลองเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง และในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ราชการต่าง ๆ ตลาดสด ร้านอาหารชื่อดัง ศูนย์การค้า ตลอดจนแหล่งของดีและสถานที่น่าท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รอการมาเยือนของทุกท่าน
พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ
ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้รับมอบจากรัฐบาลอินเดีย พระเจดีย์ศรีมหาธาตุสูง 38 เมตร มีฉัตรอยู่บนยอด องค์พระเจดีย์สร้างเป็น 2 ชั้นซ้อนกัน ลักษณะองค์เจดีย์เป็นรูปทรงกลม มีฐานรองรับเป็นทรงกลมเช่นเดียวกัน
เสถียรธรรมสถาน
เป็นสถานที่สวยงาม ซึ่งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ร.11 พัน 1. รอ.
มีไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกอย่างจุใจ ในราคาที่หาไม่ได้จากที่อื่น จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
เส้นทางจักรยาน
เลียบสองข้างทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ เหมาะสำหรับการขี่จักรยานท่องเที่ยว และการออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เขตบางเขนมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อาทิ ผ้าทอมือที่หาได้ยาก เทียนกันยุง สมุนไพรกันยุง และอาหารชีวจิต
ลานกีฬาวัชรพล
ตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ มีสนามกีฬาบาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ ทางคอนกรีตสำหรับเดิน หรือวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30-18.30 น.
ตลาดสะพานใหม่
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเขตบางเขน มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล ตลาดตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายหลายชนิด มีทั้งอาหารปรุงสำเร็จรูป อาหารสด ตลอดจนดอกไม้ จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ผู้ที่มาจับจ่ายจึงได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม
อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
หรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า อนุสาวรีย์ปราบกบฏ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และในวันขึ้นปีใหม่จะมีประเพณีทำบุญตักบาตร ณ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นประจำทุกปี
วันสงกรานต์ชาวบางเขน
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน
หล่อเทียน แห่เทียนพรรษา
แขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และยังมีประเพณีการแขวนโคม โดยชาวบางเชนถือปฏิบัติการแขวนโคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

แหล่งของดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาเขตบางเขน
ไก่ชนคัดพันธุ์ดี ชุมชนเพชรสยาม 293/114 หมู่ที่ 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230
ไม้ดอกไม้ประดับ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
เทียนกันยุง/สมุนไพรกันยุง คุณบรรพต โปรยบำรุง เลขที่ 87 หมู่ 4 ชุมชนอุทิศอนุสรณ์
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ (02) 970-8230
อาหารชีวจิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลาวเวอร์ฟู โดย นางดวงใจ พีระมาร
เลขที่ 73/16 หมู่ 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
กลุ่มทอผ้าอาชีพ ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าสีพื้น สีเหลือบสีเดียวกันหมด
หมู่บ้านไปรษณีย์เวศน์ โดยนางทองรัตน์ พรหมวิหาร เป็นผู้นำกลุ่ม โทรศัพท์ (02) 521-1044 กด 1
กลุ่มอาชีพทำไข่เค็มหมู่บ้านไปรษณีย์เวศน์ ทำไข่เค็มสูตรไชยา ไข่แดงมัน โดย นายธรรมนูญ แสงเดช และ
นายวงศ์ ถาวรวงศ์ เป็นผู้นำกลุ่ม โทรศัพท์ (02) 521-1044

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
บริการสถานที่ท่องเที่ยว (02) 694-1222-8
ตำรวจท่องเที่ยว (02) 1155
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล (02) 552-8777

บางเขนเมืองน่าอยู่ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐ วัดพระศรีพิทักษ์ธรรม รวมน้ำใจรวมพลังปวงประชา
สำนักงานเขตบางเขน เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (02) 521-0551, 972-9259
E-mail : bkdot@bama.go.th


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 12 ตุลาคม 2544