หน้าแรกแนะนำตัวปรัชญา KITSจาก estudentF.A.Q.แผนผัง KITSอัลบั้ม KITS
เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-21.30 น.
สามารถตรวจสอบและจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่
http://edutainment.ku.ac.th/booking
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ : July 11, 2005