ชื่อไทย
กระเบนนกกระเบนเนื้อดำ, กระเบนค้างคาว, กระเบนนกจุดขาว
ชื่อสามัญ
SPOTTED EABLE RAY
ชื่อวิทยาศาสตร์
Aetobatus narinari (Euphrasen)
ถิ่นอาศัย
ชอบอยู่ตามพื้นหน้าดินที่เป็นโคลนและเข้าตามปากแม่น้ำเพื่อหาอาหาร
อาหาร
กินพวกลูกกุ้ง หอยและเคย
ขนาด
ความยาวประมาณ 80-150 เซนติเมตร
ประโยชน์
เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหาร

ที่มา : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์