English 
     หน้าแรก > ติดต่อฉุกเฉิน
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อฉุกเฉิน
 
ิวิทยาเขตบางเขน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
ศูนย์เกษตรรวมใจ   0-2579-5526
    ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 1 1597  
    ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 2 1260 , 1460 0-2579-5526
สถานพยาบาล 1281-2 0-2579-0030
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 1574-5 0-2942-8981-4
     
     
วิทยาเขตกำแพงแสน    
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
หน่วยรักษาความปลอดภัย 3175-6 , 3191 0-3428-1061
สถานพยาบาล 3291  
     
     
วิทยาเขตศรีราชา    
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
ฝ่ายอาคาร 2644-8 038-354580-6
หน่วยประสานงาน 2041 0-2942-8878
     
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (รปภ.ประจำอาคาร) ภายใน  
อาคารเรียนรวม 2564-72  
หน่วยประสานงาน 4011-5 0-2942-8995-6
     

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009