งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เพิ่งรื้อฟื้นขึ้นใหม่จากความเชื่อดั้งเดิมว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา" พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด จะต้องกลับคืนสู่วังน้ำวนที่ค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้ครั้งแรกทุกปี

ตำนานเรื่องเล่า

เมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อถึงวันสารทไทย พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปสำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ได้หายไปจากวัดไตรภูมิที่ประดิษฐานอยู่ ชาวบ้านจึงออกตามหาและได้ไปพบเข้าที่วังน้ำวน ที่ซึ่งเคยพบพระมหาธรรมราชาเป็นครั้งแรก และได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ดังนั้นในวันสารทไทยของทุกปี ชาวเมืองเพชรบูรณ์จึงพร้อมใจกันจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเข้าขบวนแห่แหนไปรอบเมือง และทำพิธีอุ้มพระดำน้ำที่วังน้ำวนนั้น เพื่อเป็นศิริมงคลแก่จังหวัด โดยถือคติว่า ผู้ที่จะเป็นผู้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปลงดำน้ำนั้นจะต้องเป็นเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น

รูปแบบประเพณี

ขบวนรถตกแต่งสวยงามแห่แหนพระพุทธมหาธรรมราชา พิธีถวายเครื่องสักการะ นิทรรศการการเกษตร จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน มหรสพเฉลิมฉลอง

จุดเด่นของพิธีกรรม

ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา และการอุ้มพระดำน้ำ

วันเวลาสถานที่จัดงาน

วันที่ 7-11 ตุลาคม อุ้มพระดำน้ำที่คุ้งน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

สินค้าที่ระลึก

มะขามหวาน ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า

โรงแรมที่พัก

รหัสทางไกล 056
โฆษิตฮิลล์ โทรศัพท์ 0-56711-1050, 0-5672-2370
บูรพา โทรศัพท์ 0-5671-1155-9
เขาค้อรีสอร์ท โทรศัพท์ 0-5675-0071-3
เขาค้อแวลเล่ย์ โทรศัพท์ 0-5675-0262
ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ โทรศัพท์ 0-5651-1930

ร้านอาหาร

รหัสทางไกล 056
ขนมจีนหล่มเก่า ป้าสินรอง โทรศัพท์ 709579
ก้ามปูเฮ้าส์ โทรศัพท์ 0-5671-1326
จิรดา โทรศัพท์ 0-5671-1326
มนตรี โทรศัพท์ 0-5671-1338
ลุงต๋อง โทรศัพท์ 0-5672-1976
สถาพร โทรศัพท์ 0-5671-1320

สอบถามรายละเอียด

สำนักงาน ททท. พิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5525-2743


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 3 ตุลาคม 2545