English 
     หน้าแรก > ศิษย์เก่า
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
> สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> บันทึกข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ
> เชิดชูเกียรติยศ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง"


บริการสำหรับศิษย์เก่า
   
> บริการ E-mail Address for Life สำหรับศิษย์เก่า
> เว็บเมล์
> บริการเว็บเพจส่วนบุคคล
> บริการเครือข่าย
   

สิ่งอำนวยความสะดวก

   
>
ร้านอาหาร
>
ร้านค้า
>
โรงอาหารกลาง
>
สนามกีฬา
>
สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
>
สถานพยาบาล มก.
>
ศูนย์หนังสือ มก.
>
ที่ทำการไปรษณีย์
>
ธนาคาร
>
การขอมีบัตรจอดรถในมหาวิทยาลัย
>
เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก.
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : December 21, 2009