English 
     หน้าแรก > แนะนำมหาวิทยาลัย > ร้านอาหาร
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ร้านอาหารสหโภชน์
   
ดำเนินกิจการโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำหน่ายอาหารประกอบสำเร็จ เปิดบริการวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าและกลางวัน ตั้งอยู่บริเวณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   
ร้านตาตั้มเฮาส์
   
จำหน่ายอาหารตามสั่งทุกชนิด ตั้งอยู่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ เปิดบริการเวลา 7.00-17.00 น.
   
ร้าน Pie House
   
จำหน่ายอาหารตามสั่ง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ไอศรีม เปิดจำหน่ายเวลา 8.00-18.00 น. ตั้งอยู่ข้างที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
ร้านอาหารแก้วเกษตร
   
เป็นร้านอาหารซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานการบริการอาหารของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เปิดบริการเวลา 10.00-16.00 น. ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ด้านหลังศูนย์หนังสือ มก.)
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 20, 2009