English 
     หน้าแรก > แนะนำมหาวิทยาลัย > โรงอาหารกลาง
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

โรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่)
   

รองศาสตราจารย์ ดร . วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโรงอาหารกลาง 1 ซึ่งได้ทำการปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารกลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โรงอาหารกลาง 1 เปิดให้บริการสำหรับ อาจารย์ พนักงาน บุคลากร นิสิตม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน เป็นโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ แอร์เย็นย่ำ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชาการ จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ และอาหารตามสั่งทุกชนิด พร้อมกับมีร้านค้าปลีก และที่จอดรถอำนวยความสะดวก

สถานที่ตั้ง ถนนจงรักปรีชานนท์ ใกล้กับบริเวณสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
   
โรงอาหารกลาง 2 (สมก.)
   
จำหน่ายอาหาร พร้อมกับมีร้านค้าปลีกและที่จอดรถอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้ง ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ เยื้องอาคารสารนิเทศ 50 ปี

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 20, 2009