English 
     หน้าแรก > แนะนำมหาวิทยาลัย
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำมหาวิทยาลัย
       
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาได้ขยายและยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยวิทยาเขตที่เปิดเรียนแล้ว 4 วิทยาเขต และ 1 โครงการจัดตั้ง ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
         
ข้อมูล มก.
       
 

> ข้อมูลทั่วไป
> ข้อมูลวิทยาเขต

> วิทยาเขตบางเขน

> วิทยาเขตกำแพงแสน

> วิทยาเขตศรีราชา

> วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

> โครงการจัดตั้งและศูนย์สนับสนุนการเรียน

> ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปณิธาน ค่านิยมหลัก
> ประวัติมหาวิทยาลัย
> สถานที่สำคัญ
> แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ผังเส้นทางเดินรถโดยสารสวัสดิการภายใน มก. (รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ 16 ก.ค. 2552)
> ผังเส้นทางเดินรถทางเดียวถนนชูชาติกำภูและถนนหน้า รร.คหกรรมศาสตร์เกษตร
> ที่ตั้งวิทยาเขต
> หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มก.
> รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 [เวอร์ชันภาษาไทย] | [เวอร์ชันภาษา English]
> สีประจำคณะ
> รายการ KU Online
   

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 27, 2009