โปรแกรม Gopher

Gopher เป็นโปรแกรมใช้สำหรับค้นหาข้อมูล พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Minnesota โดยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล เป็นลำดับหัวข้อจากเมนูที่กำหนด ฐานข้อมูลที่เรียกค้นเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายที่เชื่อมต่อกัน การเรียกจากเมนูทำให้ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นลำดับ ฐานข้อมูลแต่ละเครื่องบนเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้าหากัน เช่น เรียกข้อมูล เกี่ยวกับประเทศไทยก็เชื่อมมาที่เครื่องหลักเครื่องใดเครื่องหนึ่งในประเทศไทย จากนั้นจะกระจายไปยังฐานข้อมูลอื่น ตามลักษณะการเรียกค้น
หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อมูลและคิดว่าข้อมูลของตนจะเป็นประโยชน์สามารถสร้างระบบเชื่อมโยงเข้าสู่ Gopher เพื่อให้ผู้อื่นเรียกใช้ได้
Gopher เป็นโปรโตคอลพิเศษที่สร้างขึ้นมาบน TCP/IP เซอร์ฟเวอร์ของ Gopher ที่รู้จักกันดีอยู่ที่เครื่อง Micro.umn.edu เป็นเครื่องของมหาวิทยาลัย Minnesota ระดับบนสุด Gopher จะให้รายละเอียดต่างๆ ที่วิ่งค้นหาลงไปในระดับล่างได้
หลังจากที่ผู้ใช้ติดต่อเครือข่ายนนทรีได้แล้ว สามารถใช้โปรแกรม gopher ได้ดังนี้

รูปแบบคำสั่ง

$ gopher
จะปรากฎหน้าจอ

ดูแล้ววิธีใช้แสนง่าย เพียงกดปุ่มหมายเลข ตามด้วยปุ่ม หรือ กดปุ่มเพื่อเลื่อน ไปชี้ยังหัวข้อที่ต้องการ ตามด้วยปุ่ม จะปรากฏข้อความแนะนำตัวงานบริการค้นหาข้อมูลด้วย Gopher ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่สำคัญคือหากผู้ใช้ท่านใดต้องการแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์สามารถส่ง E-mail มาบอกกล่าวกันได้ที่
gopher@mis.cpc.ku.ac.th

จากหน้าจอนี้ ให้กลับไปสู่เมนูหลัก โดยกดปุ่ม u ที่เมนูหลักให้กดปุ่มหมายเลข ตามด้วยปุ่ม จะปรากฏเมนูย่อยเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อให้เลือกตามต้องการ

เลื่อน ไปยังหัวข้อหมายเลข จะแสดงข้อมูล ดังรูปหน้าถัดไป

ออกจากหน้าจอนี้ กลับไปสู่เมนูหลัก โดยกดปุ่ม u หรือดูข้อมูลในหน้าถัดไปกดปุ่ม
หากต้องการขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานปุ่มคำสั่งใน gopher ทำได้โดยกดปุ่มอักษร ? จะได้คำแนะนำดังภาพ

หากสนใจข้อมูลในรายการใดรายการหนึ่งสามารถใช้กดปุ่มคำสั่ง m เพื่อนำข้อมูลนั้นส่งมาเป็นจดหมาย E-mail ถึงผู้ใช้ได้

โปรแกรม Gopher อยู่ที่ไหน

หากคอมพิวเตอร์ที่เป็น Host ของคุณไม่มีบริการ โปรแกรม Gopher แต่มีโปรแกรม Telnet คุณก็จะสามารถเรียก gopher จาก Host อื่นมาใช้เองได้ โดย telnet ไปยังเครื่อง Host ที่มีบริการ gopher สาธารณะและสั่ง gopher จาก Host ที่บริการโปรแกรมสาธารณะเช่น
$telnet consultant.micro.umn.edu หรือ
$telnet ux1.cso.uiuc.edu รอสักครู่ ..... จะปรากฏคำสั่ง login : ให้พิมพ์ "gopher" เพี่อเข้าไปใช้งานโปรแกรม gopher ของ host ตามต้องการ

Copyright © 1997. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.