มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์

           

           72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความหมายตราสัญลักษณ์ 

ออกแบบตัวเลข ๗๒  สีทอง ที่ยกเทินตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตัดทอนให้ดูทันสมัยเรียบง่าย

สวยงาม สื่อถึง การครบวาระ ๗๒ ปี ในการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ

ของสากลด้วยคุณภาพมาตรฐาน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรกรรมของไทย

สีทอง สื่อถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณค่าและการเฉลิมฉลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลข 72 ภาษาอารบิค แสดงความเป็นสากล

รูปพญานาค แสดงถึง ความสง่างามและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สีเขียว สีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกแบบโดย  นายธานี เหมือนนุช   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558