มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

จิตอาสาและพัฒนาสังคม

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

การบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาภาควิชาสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์ และวันครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


 

ค่ายเห็ดสู่ชนบท
(ชมรมเห็ด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)

เมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๗

 

๗๒ ปี ๗๒ บาท เกษตรศาสตร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
กิจกรรมนิทรรศการด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน

๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
โครงการวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ (Engineer  Volunteers)

ธันวาคม ๒๕๕๗

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558