มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

จัดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
พร้อมบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ ๗๒ ปี มก.

กรกฎาคม ๕๗ –
กุมภาพันธ์ ๕๘
ตราไปรษณียากร ๗๒ ปี มก.
๒ กุมภาพันธ์ ๕๘
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558