มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

กีฬาและนันทนาการ

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ขจี คัพ เฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔-๗ เมษายน ๒๕๕๗

การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เกษตรศาสตร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๖ ชิงทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๗

 
โครงการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับสาขาวิชาบูรณาการ พลศึกษานันทนาการ และสุขภาพระหว่าง ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

 

กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ (ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558