มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

การประกวด/แข่งขัน

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

กิจกรรมคืนสู่เหย้า การแข่งขันผลงานทางวิชาการ และวิจัยในระดับปริญญาตรี (สังคมศาสตร์)

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


 

โครงการ “เกษตรศิลป์ ๗๒ ปี”

มีนาคม ๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการ “กวีเกษตร ๗๒ ปี”

มีนาคม ๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 
BIOTEC GAME  (อุตสาหกรรมเกษตร)
ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558