มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           

            ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ร่วมมอบของขวัญให้แก่สถาบันอันเป็นที่รักของเราทุกคน เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการครบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยการบริจาคเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงความเป็นสถาบันหลักของประเทศในด้านการค้นคว้า สั่งสมและเผยแพร่ผลงานได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะกาณ์ปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ทางช่องทางดังนี้ ๑.สั่งจ่ายเช็คในนาม “กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ๒.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558