ข่าวมหาวิทยาลัย

    กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย
      ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)


    กลับมาอีกครั้ง ค่ายเยาวชนสมองแก้ว
      รุ่นที่ 26 วันที่ 23-27 เมษายน 2561


    ประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
      วัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรฯ


    ศูนย์หนังสือจัดทำเข็มกลัดติดเสื้อ KU ใหม่
      สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ ได้แล้ววันนี้


    ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เช่าพื้นที่
      จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


    ประกาศ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
      อินเทอร์เน็ตล็อกอิน พร้อมรูปแบบหน้าจอใหม่


    เดิน วิ่ง ตะลุยทุ่งบางเขน 2561
      11 มีนาคม 2561