KU News

    งานประกวดแมวชิงถ้วยพระราชทาน
      9 ธันวาคม 2560


    เปิดรับผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่าย
      ิสินค้าและบริการอัตโนมัติ ถึง 23 พฤศจิกายน 2560


    ระบบบริการคลังความรู้ศาสตร์พระราชา
      ศาสตร์แห่งแผ่นดิน


    เชิญนิิสิตและบุคลากรเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
      จากเศษวัสดุและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม


    ร่วมแบ่งปันการน้อมนำหลักการทรงงาน ของ ร.9
      100 ท่านแรก จะได้รับที่คั่นหนังสือทั้งชุด


    การแข่งขัน สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย
      9 ธันวาคม 2560


    เปิดโลกวิศวกรรม '60 ในงานเกษตรกำแพงแสน
      2-11 ธันวาคม 2560


    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน
      ครั้งที่ 11 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


    เดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน
      3 ธันวาคม 2560


    สำนักหอสมุด จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม
      KU BOY Collection


    ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
      Special Project Fund 2018 จาก AC21


    ประกาศหยุดเรียน และงดใช้อาคาร
      13-17,20-24 พฤศจิกายน 2560


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2560
      26 พฤศจิกายน 2560


    พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาติให้ใช้สิทธิ
      ในผลงานวิจัย กรกฎาคม-กันยายน 2560


    7 ช่องทางข่าวสารไอที
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ