KU News

    บทสรุปในการเสวนา วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร
      พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


    เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ KU Happy place center
      31 สิงหาคม 2560


    ศูนย์หนังสือ มก. เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์แล้ว
      ลดราคาทุกชนิด 10% ทันที


    ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี Most Likeky to Succeed
      30 สิงหาคม 2560


    การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
      3 ตุลาคม 2560


    แจ้งเลื่อนวัน และเชิญชวนส่งผลงาน KU-KM Day4
      เป็นวันที่ 5 กันยายน 2560


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 3/2560
      วันที่ 10 กันยายน 2560


    ช่องทางการประสานงานกิจกรรมการถ่ายทอด
      เทคโนโลยีฯ ผ่านไลน์ไอดี


    ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย
      คณะวิทยาศาสตร์ ในมุมมองผ่านเลนส์


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ