KU News

    เดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน
      3 ธันวาคม 2560


    สำนักหอสมุด จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม
      KU BOY Collection


    ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
      Special Project Fund 2018 จาก AC21


    กำหนดการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก
      วันอาทิตย์ที่ 15,22,29 ต.ค. และ 5 พ.ย. 60


    ตลาดนัด ไอเดีย ไอโดน ครั้งที่ 3
      30-31 ตุลาคม 2560


    ประกาศหยุดเรียน และงดใช้อาคาร
      13-17,20-24 พฤศจิกายน 2560


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2560
      26 พฤศจิกายน 2560


    พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาติให้ใช้สิทธิ
      ในผลงานวิจัย กรกฎาคม-กันยายน 2560


    7 ช่องทางข่าวสารไอที
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ