KU News

    วันภาษาไทยแห่งชาติ
      ศิลปะการเล่าเรื่องและการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ


    โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7/2561
      6 กรกฎาคม 2561


    ขอเชิญบุคลากร มก. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
      เพื่อสุขภาพบุคลากร ภายใน มก. บางเขน


    งานเปิดตัว หนังสือ The Story of Kasetsart 50
      26 มิถุนายน 2561


    เชิญชวนชาว KU แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


    ประกาศแจ้งเตือน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่
      -


    เปิดรับสมัครผู้สนใจส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่
      ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


    ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายชุดเครื่องหมาย
      นิสิตชาย-หญิงแล้ว


    ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 3/2561
      สอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2561


    การตั้งค่าเครือข่าย KUWIN-WPA
      เพื่อลดปัญหาในการ Log in บ่อยครั้ง


    ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายหนังสือนกเมืองไทย
      ฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ 2561


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ในรอบปีที่ผ่านมา
      ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก.


    โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561
      ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2561