KU News

    สำนักงานทรัพย์สิน เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่
      ร้านค้า อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1


    คู่มือนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี KU 77
      ประจำปีการศึกษา 2560


    สำนักงานทรัพย์สินรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ร้านค้า
      ซุ้มข้างสนามอินทรีจันทรสถิตย์


    สำนักงานทรัพย์สินรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ร้านค้า
      บริเวณซุ้มข้างโรงอาหารกลาง 1


    โครงการ Social Innovation Awards 2017
      ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560


    รับสมัครร้านค้าอาคาร KU GREEN
      ถึง 14 กรกฎาคม 2560


    ปิดปรับปรุงอาคารตึกพักชายที่ 14 และ 15
      ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560


    ประกวดออกแบบโลโก้คณะบริหารธุรกิจ
      ครบรอบ 25 ปี


    รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house มก.
      ปีการศึกษา 2560


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    โครงการทุนวิจัยแกนนำ และโครงการทุน NSTDA
      ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.60


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
      1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ