KU News

    โครงการภาษาอังกฤษฤดูร้อนสำหรับเด็กประถมศึกษา
      ป.1-3 และ ป.4-6


    โครงการรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี 2559
      เปิดระบบ 15 มีนาคม - 11 เมษายน 2561


    งานคอนเสิร์ตดุริยคีตาอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์
      29 มีนาคม 2561


    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
      ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโรงพยาบาลราชวิถี


    แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี
      5 พฤษภาคม 2561


    เชิญเที่ยวชมงาน ตลาดโบราณ
      เทศกาลอาหารนานาชาติ 28-30 มีนาคม 2561


    ศูนย์หนังสือมก. จำหน่ายเสื้อโปโล
      ปักโลโก้ KU ผ้า Warrix


    ศูนย์หนังสือมก.เปิดสั่งจองหนังสือ บุพเพสันนิวาส
      เริ่มส่งสินค้าวันที่ 15 ก.พ. 25156 นี้เป็นต้น


    ขยายเวลาประเมินการสอนภาคปลาย 2560
      ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5-30 มีนาคม 2561


    โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561
      ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2561


    การรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม
      เพิ่มศักยภาพธุรกิจ รับสมัคร 2-26 มี.ค. 61


    โครงการ You pick ... We buy ครั้งที่ 13
      29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561


    กลับมาอีกครั้ง ค่ายเยาวชนสมองแก้ว
      รุ่นที่ 26 วันที่ 23-27 เมษายน 2561