ข่าวมหาวิทยาลัย

    พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาติให้ใช้สิทธิ
      ในผลงานวิจัย กรกฎาคม-กันยายน 2560


    ประกาศปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าของอุปกรณ์
      เครือข่าย วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560


    7 ช่องทางข่าวสารไอที
      สำนักบริการคอมพิวเตอร์


    ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
      23-24 กันยายน 2560


    บทสรุปในการเสวนา วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร
      พ.ศ. 2560 กับโอกาสการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


    ศูนย์หนังสือ มก. เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์แล้ว
      ลดราคาทุกชนิด 10% ทันที


    การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
      3 ตุลาคม 2560


    การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกัน
      และกำจัดไวรัส Kaspersky


    เปิดตัว!! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่
      กับ Adobe CC


    สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0
      ด้วยแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเว็บไซต์


    มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
      โครงการวิ่ง เดิน คุย เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ