ข่าวมหาวิทยาลัย

    ขอเชิญชวนนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์-อักษรศ
      ร่วมงาน คืนสู่เหย้า 52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.


    ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย
      ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561


    ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ายหนังสือนกเมืองไทย
      ฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ 2561


    การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ในรอบปีที่ผ่านมา
      ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก.


    โครงการอุปสมบทหมู่ มก. ณ วัดบรวรนิเวศวิหาร
      3-17 กรกฎาคม 2561


    โครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2
      ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561


    The Writing Project:How to Better English
      21 มิถุนายน 2561


    โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561
      ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2561