กำหนดการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลัก

จึงเรียนเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 11 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/10/2017  เวลา 08:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ