ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2560

    หากนิสิตจดจำรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีไม่ได้ กรุณานำบัตรนิสิตติดต่อ จุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง – ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ข้อมูลติดต่อ: โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 อีเมล. helpdesk@ku.ac.th

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก., KUSAB, 3 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/10/2017  เวลา 10:41

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ