โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รับสมัครจำนวน 3 กลุ่มวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.mapol.soc.ku.ac.th

ที่มา : คณะสังคมศาสตร์, 18 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/09/2017  เวลา 14:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ