กำหนดการประเมินการเรียนการสอนภาคต้น

          กำหนดการประเมินการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/

          ** พบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622999  อีเมล. helpdesk@ku.ac.th **

          ** เข้าสู่ระบบประเมินด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

          โปรดประเมินตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ / หากพ้นกำหนด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2942-8200

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 6 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/09/2017  เวลา 14:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ