บทสรุปในการเสวนา วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สกลนคร

<<  รายละเอียด >>

 

ที่มา : วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 22 สิงหาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/08/2017  เวลา 10:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ