ศูนย์หนังสือ มก. เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์แล้ว

          ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์แล้ว  อยู่ใกล้ อยู่ไกล เชิญช้อปได้ตลอด 24 ชม. กับ KU Online by KU ฺBook Center ได้ที่ http://www.kubookol.com

 

ที่มา : ศูนย์หนังสือ มก., 18 สิงหาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/08/2017  เวลา 08:49

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ