ประกาศ มก. สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

         ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 6-17 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารและธุรการ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517

         รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 6 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/07/2017  เวลา 15:59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ