Start up with Molecular Gastronomy ...

          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง Start up with Molecular Gastronomy and Cuisine for Creation of the Culinary Arts and Innovative Foods ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน รับจำนวนจำกัดเพียง  30 ท่าน ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=753 สนใจติดต่อ โทร 02-9428629-35 ต่อ 1805, 1223 หรือ 099 419 7865 , 0629617655  E-mail: MGfood@hotmail.com

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 6 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/07/2017  เวลา 11:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ