นิสิตวิศวฯ มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ

 
 
          น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ LocoKit ในการประชุมเชิงวิชาการ Bio-inspired Robotics จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมี อ.ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
 
 
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 29 มิถุนายน 2560
 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/06/2017  เวลา 16:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ