นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลที่ 2 CRIT 2017

          น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงงาน ในงานประชุมวิชาการ The conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017 (CRIT 2017) จัดโดยสมาคมหุ่นยนต์ไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

          ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ Wall-Climbing Robot (หุ่นยนต์ไต่กำแพง) โดยมี อ.ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 29 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/06/2017  เวลา 16:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ