เชิญชวนนิสิต ร่วมชิงทุน อ่าน เขียน เรียนรู้

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมชิงทุนรางวัล ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 3 จำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 800,000 บาท

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships

 

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ, 20 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/06/2017  เวลา 11:25

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ